Provizní systém - Affiliate: Segway tours

CZ: Využijte svůj web / blog o Praze -EN:Use your web / blog about Prague

www.segway-tours.cz
 

 

Segway tours
Autorizovaný poskytovatel Segway tous v Praze s nabídkou několika oblíbených tras, které vedou nejen podél nejčastěji navštěvovaných míst, ale i kolem míst po cizince neznámých.
www.segway-tours.cz

 

Skvělé ceny, servis a bonusy zdarma
Pro naše klienty nabízíme nejen zábavnou formu, jak poznat Prahu a užít si projížďku s průvodcem a výkladem o historii i současnosti, ale i doplňkový servis zdarma. Jedná se zejména o fotoservis/videoservis a nápoj zdarma ke každé tour.
 
 
CZ: Proč nabízet Segway tours

Pro návštěvníky Prahy je to netradiční a příjemný způsob, jak poznat Prahu. Součástí každé jízdy je proškolení průvodcem o ovládání a bezpečné jízdě na Segway. Poté klienti vyjíždí v doprovodu průvodce na zvolenou trasu spojenou s výkladem. Během jízdy jsou pořizovány fotografie na paměťovou kartu klienta, nebo jsou soubory zaslány na jeho e-mail. Omezení skupiny je max. na 6 osob, čímž se dodrží nejen časový harmonogram jízdy, ale zejména bezpečnost jízdy pro klienty a okolí. Tours jsou soukromé od 2 do 6-ti osob. Klienti tak nejsou přidáni do skupiny k jiným klientům, ale užijí si tours sami pro sebe.

Proč s námi?
- Jsme Autorizovaný poskytovatel Segway tours
- Individuální starty jízd dle představy zákazníka
- Nejlepší poměr cena/servis v Praze
- Soukromé tours od 2 do 6-ti osob
- Fotoservis a nápoje zdarma

Provize
Výše provizí je vypočtena z celkové ceny uhrazené a uskutečněné jízdy:

Tour 30 minut, 60 minut, 90 minut a 120 minut: 15%.


Pro aktivní partnery bonusy ve formě poukázek na jízdu.

Bannery a PR články
K dispozici máte všechny základní bannery s možností použití odkazů i v PR článcích o nabízené službě a pod.

Vhodné pro
- travel weby o Praze
- hotelové a ubytovacé weby
- zážitkové weby
- cestovní agentury a zprostředkovatelé

Možnost další případné spolupráce při propagaci Vaší www / společnosti / služeb.

Těšíme se na spolupráci s Vámi. V případě potřeby/dotazů nás kontaktujte.

Kontakty
Petr Pařízek - marketingový ředitel
tel.: +420 776 793 464
e.: parizek@sg-point.info

Registrace ZDE

EN: Why to offer Segway tours

Authorized Segway tours provider, who offers several favorite routes, which leads not only through the most visited places, but also through locations unknown by foreigners.
Best prices, service and free bonuses

For our clients we offer either entertaining way how to explore Prague and enjoy the ride with guide telling you interesting information about history and present, also with additional free service like photo/video service and free beverage after every tour

For Prague visitors it is a pleasant way how to get known of Prague. Before every tour you get instructed about safe operating Segway by your guide. After that you can start with your chosen guided tour. During the tour guide will take pictures by client’s camera, or we will send pictures by email later. Maximum is 6 persons in group to keep the time schedule and safety of group and the others. Tours are private (2-6 persons), so clients are not added to some other group with people they don’t know.

Why with us

  • We are authorized Segway tour provider
  • Individual time of tour start, chosen by client
  • The best price/service deal in Prague
  • Private tours with 2-6 persons in group
  • Photoservice and beverage included

Commission
Commission amount depends on chosen tour length and it’s counted from total paid price and made tour. Tour 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes or 120 minutes: 15%. For active partners we prepare free tour vouchers.

Banners and PR articles
Availability of every basic banner with possible link usage in PR articles about services offered etc…

Recommended for

  • Travel webs about Prague
  • Hotel and accommodation web
  • Experience web
  • Travel agencies and intermediaries

Other cooperation is possible with propagation of your www/company/service
We are looking forward to cooperation with you. In case of any questions please contact us.

Earn attractive commissions with Segway-Tours.cz new Affiliate Program! 

We offer four different Prague Segway tours, not only to the Prague´s famous Old Town, but also for example to the Prague Castle, Kampa island, John Lennon´s Wall and many other renowned places.

We offer following commissions to our affiliate partners:

15% of the order of 30 minutes tour
15% of the order of 60 minutes tour
15% of the order of 90 minutes tour
15% of the order of 120 minutes tour

Cookie lifetime is 45 days. SEM is allowed, excluding Brand and Dislay URL!

For any additional information please email to info@segway-tours.cz

Registration HERE
 
 
Nejoblíbenější trasy:
 
Tour 90 minut
Nejoblíbenější trasa po historickém centru Prahy přes ostrov Kampa až nahoru k Pražskému hradu s úchvatnou vyhlídkou na Prahu a zpět do centra.

 

Tour 120 minut
Praha se vším všudy. Z historického centra přes ostrov Kampa k Pražskému hradu a na Petřín. Uličky Starého města i nádherný výhled na Prahu. To vše v jednom.
 
Segway-tours.cz provozuje společnost SG-point.info s.r.o. Praha - www.SG-point.info